ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem olvassa el figyelmesen az adatvédelemről és adatkezelésről szóló irányelveket, amelyeket Ön a weboldal használatával egyidejűleg elfogad.

Tájékoztatom, hogy a www.footballmadeinengland.hu domain alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem.

A Weboldalt Kohári István (székhely: 134a High Street, Ruislip, Middlesex HA4 8LL, United Kingdom továbbiakban: Szerző) üzemelteti, és a Weboldal a Szerző tulajdonát képezi.

A „Felhasználó” kifejezés a továbbiakban a weboldalhoz mindenkor hozzáférő, és azt felhasználó személyre utal.

Kohári István https://footballmadeinengland.hu/ internetes blog oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása a következő:

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a szerző Kohári István kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A szerző weboldalainak böngészésével a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

A Szerző a jelen weboldalon megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

A www.footballmadeinengland.hu weboldalon megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
Az említett weboldalon található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A https://footballmadeinengland.hu/ domain szerzői jogi védelmet élvez, jogi oltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szerző, azaz a domain tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A szerző nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért.

A szerző nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért sem, amelyek hivatkozásként elérhetők a weboldalról.

A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.


A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).


Az oldalak tartalmának a többszörözéséhez, más oldalakon való közzétételéhez, bármilyen célból történő felhasználáshoz a következő e-mail címen tudja a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulását kérni: ikohari4@gmail.com

ADATKEZELŐ
Kohári István

A KEZELT ADATOK

Az adatok megadása önkéntes. Az Adatkezelő az alábbi, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kezeli az itt megjelölt célból és időtartamig. Az Adatkezelő az adatkezelés során kizárólag az adatkezelés céljához kötötten, az adatkezeléshez szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon jár el.

HÍRLEVÉLRE FELÍRATKOZÁS

Hírlevélre való felíratkozásra nincs lehetőség!

WEBOLDALON TÖRTÉNŐ HOZZÁSZÓLÁS

A weboldalon a tartalmak nem kommentálhatók!

GOOGLE ANALYTICS

A Weboldal látogatottságának mérése, nyomon követése, elemzések, statisztikák készítése céljából a Weboldal a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja. Részletek a „Cookie” részben.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

SÜTIK

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott funkció mögött álló portál felületén lehet megtudni.

MÁS HONLAPOKRÓL BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a Felhasználó meglátogatta volna a beágyazott tartalom forrásául szolgáló honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, cookie-kat vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos Felhasználói viselkedést, ha a Felhasználó rendelkezik Felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az Adatkezelő az ezen oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget nem vállal.

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPOK

Nincs a weboldalon kapcsolati űrlap. Az ikohari4@gmail.com email címre beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra – kivéve abban az esetben, ha ehhez Ön hozzájárul.
A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban juttassa el az ikohari4@gmail.com e-mail címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módomban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

KAPCSOLATI ADATOK

Az oldal adatkezelője: Kohári István, aki a személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli.
Elérhetősége: ikohari4@gmail.com

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra nézve, hogy a jelen tájékoztatót – előzetes e-mailes értesítés útján – egyoldalúan módosítsa.

Érvényben van: 2020. szeptember 18.- tól.